กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุน http://medical9.siam2web.com/

 ยินดีต้อนรับสู่ กองพันเสนารักษ์ กรม สนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9

 กองพันเสนารักษ์  กรมสนับสนุน

กองพลทหารราบที่ ๙

ประวัติความเป็นมา

            กองพันเสนารักษ์  กรมสนับสนุน  กองพลทหารราบที่ ๙  ( พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๙ ) เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรง ต่อกรมสนับสนุน  กองพลอาสาสมัคร  ก่อตั้งเมื่อ  ๑๕  มกราคม   ๒๕๑๑  ซึ่งระยะแรกเป็นการฝึกในศูนย์การฝึกรบนอกประเทศ ( ศกน. ) ที่จังหวัด กาญจนบุรี ( ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยปัจจุบัน )  และเริ่มปฏิบัติจริงที่ สมรภูมิเวียดนาม ใน วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๑๒  เป็นต้นมา  เมื่อยุติสงครามเวียดนามแล้ว  กองพันเสนารักษ์ ฯ  ได้แปรสภาพมาเป็นกองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน  กองพลที่ ๙ เมื่อ กรกฎาคม  ๒๕๑๔  แต่เป็นหน่วยที่ยังไม่สมบูรณ์มีเพียง  ๑ กองร้อย  คือ  กองร้อยเสนารักษ์ที่ ๑  ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดกำลังตาม  อจย. ชั้นที่ ๒ หมายเลข  ๓๕ ค.  (  ลง ๔ ธ.ค.๑๐ )  และเมื่อ    ตุลาคม   ๒๕๒๕    กองพลที่ ๙    ได้แปรสภาพเป็น   กองพลทหารราบเบา   ตามคำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่   ๑๙/๓๑   เรื่อง  การแปรสภาพกองพลทหารราบที่ ๙  ลง  ๒๖  มกราคม  ๒๕๓๑  จากการแปรสภาพของ  กองพลทหารราบที่ ๙ ในครั้งนี้ กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ มีการปรับใช้ อจย. ใหม่  จากเดิม  อจย. หมายเลข   ๓๕ ค. ( ลง ๔  ธ.ค.๑๐ )  ปรับไปใช้  อจย. หมายเลข  ๓๕  (  ลง ๒๙ ม.ค.๒๔ )

เกียรติประวัติหน่วย

                ๑. การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม ผกค.ทภ.๓   (พตท.๑๖๑๗)  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์   จำนวน    หมวดพยาบาล  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๖  ถึง  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                ๒. ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศด้านอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี  คำสั่ง  ทภ.๑  ที่  ๔๓๒/๒๕๒๔  ลง  ๖ ก.ค.๒๔  ตั้งแต่  ๑๘  มิ.ย. ๒๔  ถึง    ต.ค. ๒๕  จำนวน        กองพัน

                ๓. ปฏิบัติงานใน  กกล.บุรพา  ป้องกันชายแดนด้านอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี  คำสั่ง  ทภ.๑  ที่  ๕๓๔/๒๕๒๘  ลง  ๑๕  ต.ค. ๒๘  จำนวน    กองร้อย  ตั้งแต่  ๒๗  ก.ย. ๒๘  ถึง    พ.ค.  ๒๙

                ๔. ตามคำสั่ง กองบัญชาการทหารสุงสุด  (เฉพาะ)  ที่  ๔๔๓/๔๗  ลง    พ.ค. ๔๗  ให้กำลังพล  กองพันเสนารักษ์  กรมสนับสนุน  กองพลทหารราบที่ ๙  จำนวน        นาย  ปฏิบัติหน้าที่ใน  กกล.ฉก.๙๗๖  ไทย อิรัก  ตั้งแต่  ๑๙  มี.ค. ๔๗  ถึง    ก.ย. ๔๗

                ๕. ตามคำสั่ง  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ที่  ๑๘๘/๒๕๔๙  ลง    มิ.ย. ๔๙  ให้กำลังพล  กองพันเสนารักษ์  กรมสนับสนุน  กองพลทหารราบที่ ๙  จำนวน        นาย  ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ    สาธารณรัฐบุรุนดี  ตั้งแต่  ๒๘  พ.ค. ๔๙  ถึง  ๒๖  ธ.ค. ๔๙

                จัดเป็นหน่วยในอัตราของ  กรมสนับสนุน ๑ กองพัน  ต่อ ๑  กรมสนับสนุน


                               

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 4,008 Today: 2 PageView/Month: 13

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...